Μεταμόσχευση φρυδιών: Ασφαλής και επιτυχής διαδικασία.