O Δρ. Παπαγγελόπουλος προεδρεύει στο τμήμα Μεταμόσχευσης Μαλλιών του Συνεδρίου Δερματοχειρουργικής, Αισθητικής Δερματολογίας και Laser.