Κλωνοποίηση Μαλλιών

Τι είναι η κλωνοποίηση μαλλιών;

Η κλωνοποίηση μαλλιών είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει:

  • την εξαγωγή κυττάρων από τα τριχοθυλάκια
  • τη γενετική καλλιέργεια κυτταρικού DΝΑ στο εργαστήριο
  • την επανεμφύτευση των κυττάρων στο τριχωτό ώστε να συνεχίσουν την παραγωγή νέων τριχοθυλακίων με αποτέλεσμα την επανεμφάνιση τριχοφυΐας.

Η μέθοδος αυτή βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο και θεωρείται ότι μπορεί να αποτελέσει στο μέλλον την αποτελεσματικότερη λύση στην αποκατάσταση της τριχοφυΐας.

Τα βλαστικά κύτταρα που αφαιρούνται στην πρώτη φάση της διαδικασίας, όταν επανεμφυτεύονται είναι πλέον σε θέση να αναπαραγάγουν ένα νέο θυλάκιο. Στη συνέχεια, οι τρίχες αναπτύσσονται κανονικά, δίνοντας ένα απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα.

Πλεονεκτήματα μεθόδου

Εφόσον η μέθοδος της κλωνοποίησης μαλλιών τελειοποιηθεί, μπορεί να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα:

  • Τα μαλλιά που επανεμφυτεύονται δεν θα ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα, ούτε θα απορρίπτονται από τον οργανισμό, καθώς θα περιέχουν το γενετικό υλικό του ίδιου του ατόμου.
  • Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ποσότητα των μαλλιών που μπορεί να προστεθεί.
  • Όταν η μέθοδος γίνει αρκετά διαδεδομένη, θα κοστίζει λιγότερο από τις παραδοσιακές μεθόδους εμφύτευσης μαλλιών, καθώς δεν απαιτεί μία μεγάλη ομάδα χειρουργών για την πραγματοποίησή της.

Που εστιάζει η μέθοδος;

 Τα βασικά σημεία στα οποία εστιάζει η κλωνοποίηση μαλλιών είναι:

  • Το είδος των κυττάρων που θα επιλεγούν προς την αναπαραγωγή
  • Η εξασφάλιση ότι η καλλιέργεια και αναπαραγωγή των κυττάρων θα είναι 100% αποτελεσματική
  • Η ενδεδειγμένη τοποθέτησή τους στην προβληματική περιοχή στο τριχωτό της κεφαλής, ώστε να διευκολυνθεί ο αποτελεσματικός τρόπος ανάπτυξης.

Δυσκολίες της μεθόδου

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι ότι ακόμα δεν έχουν πραγματοποιηθεί κλινικές μελέτες για να προσδιοριστεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Για να μπορούν να διαμορφωθούν πλήρως τα συμπεράσματα πρέπει η μέθοδος να δοκιμαστεί σε έναν μεγάλο αριθμό ατόμων, συγκρίνοντας τα αποτελέσματά της έναντι άλλων μεθόδων.

Επίσης ανασταλτικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και κατ’ επέκταση το δέρμα μαζί με τα τριχοθυλάκια μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην θεραπεία, καθώς πρόκειται για γονιδιακή τροποποίηση των τριχοθυλακίων. Αν όμως πετύχει τότε σίγουρα η κλωνοποίηση είναι η οριστική και πιο εύκολη λύση για την αντιμετώπιση της αραίωσης και της φαλάκρας.

Η μέθοδος κλωνοποίησης μαλλιών έχει δοκιμαστεί μόνο σε ποντίκια, και αναμένεται να αρχίσει να εφαρμόζεται και σε ανθρώπους. Σε επόμενα στάδια, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι θα είναι σε θέση να προκαλέσουν διέγερση των βλαστικών κυττάρων που θα οδηγήσει με τη σειρά της στην αναγέννηση των τριχοθυλακίων.

Κάντε το πρώτο βήμα στην θεραπεία της τριχόπτωσης! Κλείστε το πρώτο σας ραντεβού σε ένα από τα ιατρικά κέντρα μας.