Τριχοσκόπηση: Το πρώτο βήμα όταν διαπιστωθεί η τριχόπτωση